ეკო თემა - ნარჩენები

ბუნებაში ერთი ორგანიზმის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენი მეორე ორგანიზმისთვის საკვებს ან რესურს წარმოადგენს. მიკროორგანიზმები და ჭიაყელები გარდაქმნიან ფოთლებს და მკვდარ ცხოველებს ჰუმუსად, რომელიც თავის მხრივ მცენარეთა საკვებია.
ამ ციკლების ჩამოყალიბებას ბუნებაში მილიონობით წელი დასჭირდა, ადამიანის დღევანდელი ცხოვრების წესი კი სწრაფად არღვევს ამ ბუნებრივ ბალანს წარმოქმნის რა ნარჩენების მზარდ რაოდენობას.

დაფინანსებულია ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ Matra-ს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სოციალური გარდაქმნების პროგრამის ფარგლები

ვებ უზრუნველყოფა: www.sandroasatiani.com