პროექტი #2

ცელოფნის პარკები აბინძურებს ბუნებას და საფრთხეს უქმნის ბიომრავალფეროვნებას! აუცილებელია გამოინახოს რეალური საშუალებები ერჯერადი ცელოფნის პარკებით მიყენებული ზიანის შესამცირებლად. თუ ჩვენმა საქმიანობამ მთავრობის მხარდაჭერა მოიპოვა და ქვეყანაში კანონით აიკრძალა ან შეიზღუდა ერთჯერადი ცელოფნების მოხმარება ჩვენ სიამაყით ვიტყვით, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანეთ მომავალი თაობებისათვის ჯანმრთელი და ლამაზი გარემოს შენარჩუნების საქმეში...

   
 

ქვეყანაში უკანონო და არასწორად ორგანიზებული ნაგავსაყრელების არსებობა აბინძურებს არა მხოლოდ ბუნებას, არამედ საფრთხეს უქმნის ყოველ ჩვენთაგანს, რაც თავისთავად უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ჩვენი და ჩვენი შვილების კეთილდღეობაზე. საფრთხის მასშტაბურობისა და მნიშვნელობიდან გამომდინარე დაუშვებელია ნარჩენების პრობლემის უგულებელყოფა. თითოეული ჩვენგათის ვალია ჩვენი ქვეყნის, მომავალი თაობებისა და საკუთარი თავის წინაშე ნარჩენების პრობლემისადმი სწორი დამოკიდებულების გაღვივება და ქმედითი ღონისძიებების განხორციელება მომავალში შესაძლო ზიანის შესამცირებლად.

დაფინანსებულია ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ Matra-ს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სოციალური გარდაქმნების პროგრამის ფარგლები

ვებ უზრუნველყოფა: www.sandroasatiani.com