საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ტ. ტაბიძის #33, საქართველო, თბილისი, 0179
ტელ: +995 90 33 43 93; +995 95 33 43 93
ელექტრონული მისამართით:
საკონტაქტო პირი: მაია ოჩიგავა

 

დაფინანსებულია ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ Matra-ს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სოციალური გარდაქმნების პროგრამის ფარგლები

ვებ უზრუნველყოფა: www.sandroasatiani.com